Instagram
 

KARAR

Derneğimizin olağanüstü genel kurul toplantısının Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde No:67 34704 Ataşehir / İstanbul Adresinde, 02.04.2023 tarihinde, saat: 15.00’da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 09.04.2023 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin Derneğin internet sayfası, E-posta ve SMS ile üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6) Tüzük Değişikliği

7) Dernek Organlarının Seçilmesi

8) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

9) Kapanış